Festival Pietrasanta

Mondadori

Mondadori organized Festival of Pietrasanta, where writers could tell people their books.